Happy Birthday, Bà Xã!

Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng với một người rất quan trọng.

I just want to say, “Happy Birthday, My Woman” :-*

 Happy Birthday my beloved one.

I love you the most just like the sun.

May your future be blooming like a flower so far

May your life be bright like a shining star

May all your pace ahead with great bravery

And all may many Happy Birthday

May my dearest friend possess a very long life

And celebrate your Birthday with our love all night 

Chúc mừng sinh nhật bx, ngày 21/1 *chứ hem phải 21 tuổi đâu – bx em già hơn cơ =))*

Cười thật nhiều, bà xã nhé ^ ^

=>*con này có cái mặt giống mình nhất =)))*

Gửi quà riêng cho bà xã rồi nhé ;)

Quà cho bà xã là công phu nhất đó, hông ai sánh bằng đâu ;;)

P.s. I love you